Home / DỊCH VỤ CUNG ỨNG / Nhân viên xếp dỡ

Nhân viên xếp dỡ

Công ty nào cung cấp lao động tại Hải Phòng?

Vấn đề về lao động hiện nay là nhu cầu rất lớn của các công ty, đặc biệt một số công ty sản xuất với quy mô vừa và quy mô lớn như các công ty nước ngoài. Trong khi đó, người lao động thất nghiệp hiện nay cũng đang …

Read More »
Bấm gọi 0906041178